O našem muzeu

Aneb jak to vlastně všechno začalo?

Proč Technické muzeum?

Na začátek trochu nezáživné právničiny: Technické muzeum Liberec je zájmový spolek založený podle §218, pododdíl 2 Spolek, Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

A teď už trochu lidsky. Technické muzeum Liberec bylo založeno roku 2014, a to s cílem, aby prezentovalo význam průmyslové výroby nejen v Liberci, ale v celém Libereckém kraji a přilehlých a přeshraničních regionech. Bez průmyslové výroby by se Liberec zřejmě nikdy nestal významným regionálním městem, a ani by se v něm neodehrálo tolik významných technických událostí. I přes nespornou provázanost Liberce s jeho průmyslovou minulostí je zájem veřejnosti, a především pak dětí, o technické obory stále nižší.

Proto se skupina dobrovolných nadšenců rozhodla svépomocí založit technické muzeum, prezentující vše úžasné a jedinečné co nám technika a její výdobytky poskytují. Každý exponát má svou barvitou historii spojenou ve většině případů právě libereckým regionem.

V týmu našich dobrovolných "muzejníků" jsou dospělí různých profesí, kteří ve svém volném čase chodí pravidelně do muzea opečovávat historické exponáty, ale starají se také o údržbu budovy a běh naší organizace.

Druhou významnou skupinou jsou děti a mládež, navštěvující pravidelně muzejní technický kroužek, který rovněž funguje v rámci našeho muzea.

Do budoucna hodláme naše aktivity zejména ve vztahu k dětem i nadále rozvíjet.


Předseda spolku: Ing. Jiří Němeček, CSc.

Tiskový mluvčí: Petr Kumpfe

Sídlo spolku: Vrchlického 238/24, Liberec, 460 14

Adresa muzea: Masarykova 424/5, Liberec, 460 01 

IČO spolku: 028 26 615

Co u nás naleznete?