Historie

Historie

Technické muzeum Liberec je zájmový spolek dobrovolných nadšenců o techniku založený roku 2014 s cílem prezentovat význam průmyslové výroby v Liberci i v přilehlých regionech.

Bez průmyslové výroby by se Liberec nikdy nestal významným regionálním městem. Přes nespornou provázanost Liberce s jeho průmyslovou minulostí je ale zájem veřejnosti, a především pak dětí, o vzdělávací technické obory stále nižší.

Posláním našeho muzea je tak nejen vystavovatelská činnost, ale i technická výchova dětí a mládeže v řadě zájmových kroužků.

Původní muzeum se v roce 2017 rozrostlo o další pavilon exponátů. V dalších dvou letech vždy přibylo po jedné expozici až po současné 4 pavilony. V roce 2022 ve venkovních prostorách byly pro potěchu nejmenších zbudovány dětské herní prvky.