Poděkování

Město Liberec - hlavní sponzor Technického muzea

Bez pochopení a podpory Města by Technické muzeum pandemii nepřežilo.
Velmi děkujeme
Tým TML