Podpořte nás

Chcete našemu muzeu nějak přispět či se na něm přímo podílet?

V současnosti spolupracujeme s ...

Jelikož bychom naše muzeum nebyli schopni vybudovat a udržovat bez přízně řady firem, je na místě sem uvést společnosti, instituce a organizace, které s námi spolupracují. Těm všem patří velký dík!