Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích

Projekt "Historie průmyslu v Sasku a Čechách v zážitcích"

Cílem projektu je udržitelné zvyšování turistické atraktivity kulturního dědictví v technickém oboru, především v oblasti dopravy. Proto bude v Sasku a Čechách na každé straně společně renovován jeden autobus, v Chemnitz budou renovovány budovy k vytvoření výstavních prostor pro zachování exponátů a autobusů a pro zpřístupnění veřejnosti, v Liberci bude pokračováno v budování expozice veřejné dopravy a k vybudování archivního a dílenského zázemí. Spolupráce spočívá jak v odborné výměně, tak v marketingu a výměně exponátů. Tato spolupráce je založena na již dlouhodobě trvající spolupráci mimo tento projekt.

V rámci projektu stojí v popředí společná renovace autobusů, renovace budov, doplnění expozic a budování zázemí. V průběhu projektu se budou společné aktivity orientovat na přípravu návštěv akcí/výstav, prezentace autobusu jako marketingového nástroje k získávání návštěvníků pro technicko-historické atrakce. Po celou dobu projektu budou probíhat akce odborné výměny, společné pracovní nasazení a společné akce v rámci styku s veřejností

V Chemnitz bude restaurován linkový autobus MAN NL 202 (2) na mobilní "Buseum" Jedná se o bývalý městský autobus, který byl nasazen v Chemnitz. Autobus bude zrevidován z technického hlediska a interiér bude kompletně přestavěn na výstavní prostor.

V Liberci proběhne renovovace unikátního historického autobusu Praga RND z roku 1947, který bude následně vystaven v podobě pojízdného exponátu v expozici veřejné dopravy Technického muzea Liberec a současně bude k dispozici ke zvláštním jízdám pro veřejnost.

Projekt "Historie průmyslu v Sasku a Čechách v zážitcích" bude realizován od 15.3. 2021 do 31.12. 2022 pomocí finančních prostředků Evropské unie v rámci programu "Ahoj sousede. Ahoj sousedé. 2014-2020" na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Veškeré společné aktivity projektových partnerů, zejména v rámci vytvořených partnerství pro spolupráci, budou pokračovat i po oficiálním ukončení projektu.

Projektoví partneři:

Boveraclub, z.s. Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb 46007 Liberec 

https://www.boveraclub.com/historie-prumyslu-v-sasku-a-v-cechach-v-zazitcich/

Technické muzeum Liberec, z.s. Masarykova 424/5 46001 Liberec 1 

https://www.tmliberec.cz/en/

Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH Bahnhofstraße 14 a 01796 Pirna

Straßenbahnfreunde Chemnitz e.V. Zwickauer Straße 164 09116 Chemnitz 

https://www.strassenbahn-chemnitz.de/projekteu.html

Realizace projektu a fotogalerie:

Renovace autobusu

  • 28.7.2021 zveřejnil Boveraclub ve věstníku veřejných zakázek oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení na Renovaci historického autobusu Praga RND. Veškeré informace jsou k dispozici na tomto odkazu.
  • 1.11.2021 byla ve společnosti ZLINER s.r.o. podepsána smlouva na renovaci našeho historického autobusu Praga RND za 2,94 milionu Kč. S předfinancováním akce nezanedbatelným způsobem pomáhá město Liberec, partnerem projektu je také Technické muzeum Liberec. Kompletní renovace bude hotova do konce roku 2022.
  • Dne 21.1.2022 proběhl u zhotovitele zakázky Renovace autobusu Praga RND ve Zlíně 1. kontrolní den 
  • Dne 7.3.2022 proběhl u zhotovitele zakázky Renovace autobusu Praga RND ve Zlíně 2. kontrolní den
  • Dne 29.4.2022 proběhl u zhotovitele zakázky Renovace autobusu Praga RND ve Zlíně 3. kontrolní den 
  • Dne 1.7.2022 proběhl u zhotovitele zakázky Renovace autobusu Praga RND ve Zlíně 4. kontrolní den 
  • Dne 7.9.2022 proběhl u zhotovitele zakázky Renovace autobusu Praga RND ve Zlíně 5. kontrolní den 
  • Dne 31.10.2022 proběhl u zhotovitele zakázky Renovace autobusu Praga RND ve Zlíně 6. kontrolní den
  • Dne 22.12.2022 proběhlo u zhotovitele ve Zlíně předání renovovaného autobusu Praga RND. 
  • Dne 27.12.2022 proběhlo představení zrenovovaného autobusu Praga RND v areálu Technického muzea Liberec a autobus se stal součástí expozice v pavilonu MHD.


Společné akce

18.7.2021 se konalo společné setkání partnerů z Liberce, Chemnitz a Pirny u příležitosti ukončení provozu tramvají na rozchodu 1000 mm mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Boveraclub v rámci akce "Historické jízdy na trase Liberec - Jablonec n. N." (Odborná výměna ke stavu autobusu) zajistil pro partnery nejen zvláštní jízdy historického autobusu, ale také i kompletní catering. Akce se konala v rámci projektu uspořádal v Liberci dne 18.07.2021 / Historische Fahrbetrieb auf der Strecke Liberec-Jablonec n. N. mit Bus und Bahn (Fachaustausch zum Busstand) im Liberec am 18.07.2021 "Historie průmyslu v Sasku a Čechách v zážitcích" od 10:00 do 21:00 hodin.

O prvním dubnovém víkendu proběhlo v Liberci setkání s partnery z Chemnitz. Konzultováno bylo plnění projektu a probírány byly plánované akce. Nechyběla prohlídka nových věcí v expozici veřejné dopravy v Technickém muzeu Liberec a zvláštní jízdy historickými tramvajemi a autobusy. K akci se přidali i kolegové ze spolku Klub Sympatyków Transportu Miejskiego z polské Wroclawi. 

11.2.2022 proběhlo projektové setkání partnerů v sídle PP4 Bad Schandau u tramvají. Hlavním cílem bylo projednat stav projektu a plánované akce pro rok 2022. Liberečtí členové PP2 a PP3 se seznámili s údržbou a obsluhou dvounápravových tramvají Gotha. 

14.5.2022 členové Boveraclubu navštívili Noc muzeí v Chemnitz a tramvajové muzeum ve čtvrti Kappel a aktivně pomáhali LP při organizace akce. 

10. - 12.6.2022 se zástupci Boveraclubu a Technického muzea Liberec již tradičně zúčastnili Kappelerfestu - víkendu otevřených dveří v tramvajovém muzeu Chemnitz. Veřejnosti byl prezentován společný projekt a s ním spojené aktivity, k vidění též bylo rozpracované Buseum. Škoda jen, že termín kolidoval s Muzejní nocí pod Ještědem v Liberci, kde jsme zajišťovali provoz historických tramvají bez účasti partnerů.

30.7.2022 bohužel musela být zrušena návštěva Bad Schandau a to s ohledem na zákaz akcí v regionu z důvodu katastrofálních požárů v oblasti Česko-saského Švýcarska.