Mladí tramvajáci v Praze

25.10.2023

V sobotu 21.10. se opět vypravili mladí tramvajáci z našeho stejnojmenného kroužku na první výlet v tomto školním roce. Téměř všechny kluky doprovázel vždy jeden rodič. Ten byl zárukou, že se kluci navrátí do Liberce živi a zdrávi, což se nakonec i stalo. Navštívili jsme vozovnu Střešovice, která je zároveň pražským muzeem MHD, kde byla tč. výstava historických autobusů.

Ze Střešovic jsme odjeli na Klíčov do autobusových garáží pražského dopravního podniku. Velmi zajímavou prohlídku nám zde umožnil zaměstnanec DPP pan ing. Košek. Tyto autobusové garáže jsou již připraveny na to, aby se staly i garážemi trolejbusovými. A protože po trase budoucí trolejbusové linky jezdí zkušebně jeden trolejbus, hned jsme si ho vyzkoušeli. Z konečné trolejbusové stanice jsme se trošku unavení, ale díky krásným zážitkům nadmíru spokojení, vrátili zpět do Liberce.