Nový interaktivní exponát Robot

04.03.2022

Vážení návštěvníci, v průmyslovém pavilonu v expozici našich sponzorů jsme nechali připravit sponzorem Bentelerem nový interaktivní exponát. Uvidíte zde bodové svařování rámu motorky pomocí robotického ramene a též Vám robotické rameno nakreslí zvolený obrázek: motorku a dva druhy automobilů.

Foto zleva: Daniel Isach - Plánovací inženýr obrábění, Jiří Nosek - Specialista na robotiku, Tomáš Funk -     Plánování a CAD inženýr robotiky a automatizace, Miroslav Baše - Regionální lídr komponentů technologií a     inovací, Martin Laurin - Projektový inženýr robotiky a automatizace