Poděkování příznivcům TML

17.04.2021

Přátelé Technického muzea Liberec, chceme Vám všem poděkovat. Našlo se mnoho z Vás, kteří poslali nějaký finanční obnos na účet                                           115-2427220247/0100. Našlo se několik lidí, kteří přinesli peněžní dar osobně do muzea. Jménem celého kolektivu chci všem poděkovat a popřát úplně všem pevné zdraví. Brzy na shledanou ve Vašem Technickém muzeu Liberec.