,,Zachraňme muzeum!''

31.03.2021

I vašich padesát, sto, stopadesát korun může výrazně pomoci v projektu ,,Zachraňme muzeum!''

Vážení příznivci Technického muzea Liberec, ačkoli Technické muzeum Liberec existuje pouhých 7 let, stalo se součástí života Liberečanů a je cíleně vyhledáváno i turisty z jiných oblastí České republiky i ze zahraničí. Je to naše společná zásluha, protože co by dokázal malý spolek nadšenců bez Vás        - návštěvníků!

Muzeum žije z prodeje vstupenek a upomínkových předmětů. Jenže pandemie koronaviru nás nutí mít stále zavřeno. Nebýt jednorázové podpory ze strany Města, za niž jsme velmi vděčni, ale s jejímž opakováním nelze v budoucnu počítat, naše brány by se definitivně zavřely již nyní.

Muzeum přitom nevyvíjí jen činnost vystavovatelskou, ale také edukativní. Připravilo činnost řady technických kroužků pro děti a mládež, jejichž cílem není jen účelně strávit volný čas, ale hlavně přispět k posílení vztahu mladé generace k technice.

Muzeum zaměstnává trvale pouze čtyři invalidní důchodce, kteří by jen stěží našli uplatnění jinde. Ostatní činnost je zajišťována formou placených nebo     /často/ neplacených brigád důchodců a ostatních zapálených příznivců TML.

Přesto jsou pravidelné náklady na provoz muzea, energie, mzdy a drobné nákupy nutné na udržení stavu expozicí, nemalé. Ale bez jejich úhrady muzeum žít nebude.

Vážení přátelé, pokud byste chtěli činnost muzea podpořit, můžete tak učinit zasláním jakékoli částky na účet č. 115-2427220247/0100. Vděčni budeme za sebemenší příspěvek.

NASCHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH

Tým Technického muzea Liberec